Fluór sa prirodzene nachádza vo vode. Hladina fluóru vo vode sa mení. Ak je príliš nízka, fluór sa do pitnej vody pridáva, pretože je veľmi užitočný v prevencii zubného kazu a dôležitý pre pevnosť zubov.
Názory na to, či je správne pridávať fluór do pitnej vody sa rôznia, avšak Americká zubná asociácia jednoznačne podporuje fluoridáciu verejnej pitnej vody a tvrdí, že je účinnou a nevyhnutnou súčasťou boja proti zubnému kazu.
Príjem fluóru je veľmi dôležitý, treba si však dávať pozor na to, aby sme sa ním nepredávkovali, lebo jeho nadbytok môže viesť k zubnej a kostnej fluoróze.

Hladina fluóru v ovocí a zelenine, ako aj v šťavách je veľmi nízka. Niektoré morské živočíchy majú mierne vyšší obsah tohto minerálu.

Sorry, nothing to display.